Členové

Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

Spolupředseda
Česko-lichtenštejnské komise historiků

Osobní stránka
Více info zde

JUDr. Mgr. Ondřej Horák, Ph.D.

Člen Česko-lichtenštejnské komise historiků

Osobní stránka
Více info zde


PhDr. Eliška Fučíková, CSc.

Členka Česko-lichtenštejnské komise historiků.

Více info zde

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Člen Česko-lichtenštejnské komise historiků.

Osobní stránka
Více info zde


Mgr. Petra Sojková

Tajemnice české části Česko-lichtenštejnské komise historiků

Osobní stránka
Více info zde