Obzory literatury

Stephan Koja: Kerkules der Künste


Brunhard Arthur: Herrschaft und Repräsentation: Dynastien, Prestige und Macht in Liechtenstein, 1400-1900


Vladimír Maňas: Nicolaus Zangius


Rainer Vollkommer: 300 Jahre Fürstentum Liechtenstein


Petr Vitámvás: Šlechtický rod pánů z Boskovic


Konrád – Perzi – Schmoller – Šmidrkal Sousedé


Lenka Bobková: Corona regni Bohemiae


Petra Oulíková: Marie Terezie vévodkyně savojská


Tomáš Knoz: Der Böhmische Aufstand


Tomáš Knoz: Rola Kościoła


Mikula: Pozořice v proměnách času


Klaus Albrecht Schröder (ed.): Rudolf von Alt und seine Zeit


Michal Konečný: Zámek Valtice


Jitka Pavlišová Liechtensteinské zámecké divadlo ve Valticích 1790-1805


David Beattie: Lichtenstein – A Modern History


Johann Kräftner: Einzug der Künste in Böhmen


Horčička – Marxer: Lichtenštejnsko a československé konfiskace z roku 1945


Horčička – Županič: Kollaboration oder Neutralität?


Horčička – Suchánek – Županič: Dějiny Lichtenštejnska


Václav Horčička – Jan Županič: Šlechta na křižovatce


Johann Kräftner: Fürstliche Schätze 


Ilona Matejko-Peterka (ed.): Jan II. kníže z Lichtenštejna


Michal Konečný: Zámek Lednice


Vladimír Jakub Mrvík: Zahrada květná a melounice


Christoph Maria Merki – Josef Löffler: Lichtenštejnové v českých zemích


pdf-icon

Jaroslav Gloser: Hohenemsové v Bystrém


Marianne Gessmann (Red.): Kreis Nikolsburgpdf-icon


Johann Kräftner (ed.): Menschenbilderpdf-icon


Petr Kozák: Červená knihapdf-icon


Michal Konečný: Vitruvius moravicuspdf-icon


Johann Kräftner: Das Stadtpalais der Liechtensteinpdf-icon