Výstupy a publikace

 

Publikace vydaná jako číslo časopisu Studia Historica Brunensia pro českou část Česko-lichtenštejnské komise historiků

pdf-iconFürstenhaus Liechtenstein – Böhmische Länder – Fürstentum
Liechtenstein. Ad honorem Thomas Winkelbauer

Studia historica Brunensia 2017

 

Publikace vydaná jako supplementum Časopisu Matice moravské pro českou část Česko-lichtenštejnské komise historiků

pdf-iconLichtenštejnové: konstrukce obrazu, stereotypy, propaganda

Časopis Matice moravské CXXXIV / 2015 SUPPLEMENTUM 7

 

Publikace vydané nakladatelstvím MUNI Press na základě grantu lichtenštejnské části Česko-lichtenštejnské komise historiků

pdf-iconLichtenštejnsko a československé konfiskace z roku 1945

Od druhé světové války po současnost

 

pdf-iconLichtenštejnsko, české země a Československo

Historie mezinárodních vztahů

 

pdf-icon

Lichtenštejnové v českých zemích od středověku do 20. století

Majetky, práva, správa

 

Souhrnná zpráva Česko-lichtenštejnské komise historiků vydaná Maticí moravskou v ediční řadě Disputationes Moravicae

Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a v současnosti  pdf-icon

Souhrnná zpráva Česko-lichtenštejnské komise historiků

 

 Publikace z workshopů Česko-lichtenštejnské komise historiků vydané jako supplementa Časopisu Matice moravské

Lichtenštejnové, Lichtenštejnsko a Československo ve 20. stoletípdf-icon

Časopis Matice moravské ROČNÍK CXXXII / 2013 SUPPLEMENTUM 6

 

pdf-iconLichtenštejnové a umění

Časopis Matice moravské ROČNÍK CXXXII / 2013 SUPPLEMENTUM 5

 

pdf-iconLichtenštejnové: kontinuity – diskontinuity

Časopis Matice moravské ROČNÍK CXXXII / 2013 SUPPLEMENTUM 4

 

pdf-iconMísta lichtenštejnské paměti

Časopis Matice moravské ROČNÍK CXXXI / 2012 SUPPLEMENTUM 3

 

 Odkaz na německou mutaci

Publivlajka_lichtenstejnskakace Česko-lichtenštejnské komise historiků v němčině