PhDr. Eliška Fučíková, CSc.

Narozena 28. 8. 1940 v Praze
V současné době svobodné povolání
Členka Česko-lichtenštejnské komise historiků
 • Filosofická fakulta UK v letech 1957 – 62 (diplomová práce: Kresby rudolfínských mistrů v československých sbírkách). 1963 – 1996 řádná vědecká aspirantura na katedře dějin umění FFUK, 1967 doktorát filosofie, disertace: Kresby mezi renesancí a barokem), kandidát věd.
 • Od roku 1966 Ústav dějin umění ČSAV jako vedoucí vědecké dokumentace, později vědecká pracovnice oddělení starého umění, od roku 1989 vedoucí odboru starého umění a vědecká tajemnice ústavu.
  Od roku 1991 Kancelář prezidenta republiky pracovnice kulturní sekce, od roku 1993 ředitelka odboru památkové péče KPR. Od roku 2004 v důchodu, na základě mandátní smlouvy odborná konsultantka Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, 2008 do 2010 odborná konsultantka Úřadu vlády České republiky.
  V současné době jako osoba samostatně výdělečně činná pracuje na různých výstavních a grantových projektech.
 • Malířství, sochařství a kresba 16. a první poloviny 17. století, umění na dvoře Rudolfa II. v Praze, historie sběratelství.
  Přednášky: několik semestrů na katedře dějin umění Filozofické fakulty University Karlovy a na Středoevropské universitě v Praze. Přednášky o Pražském hradě, o rudolfínském umění, o posledních Rožmbercích, o sběratelství, o Albrechtu z Valdštejna, o Karlu z Liechtensteina na zahraničních symposiích i v českých zemích, také v rámci výchovných cyklů pro veřejnost atd.
  Jako ředitelka odboru památkové péče KPR od roku 1993 angažována v oblasti záchrany kulturního dědictví, úzká spolupráce s World Monuments Fund, Getty Conservation Institute (záchrana Svatovítské mozaiky z roku 1371), Eureka Programme (konservace kamene a kovů).
  Členství ve vědeckých a odborných radách v Minulosti: vědecká rada Státního ústavu památkové péče, Institutu restaurování a konservačních technik v Litomyšli, členka Národního komitétu dějin umění a byra Mezinárodního komitétu dějin umění.
  V současnosti: členka nákupní komise Národní galerie v Praze, odborné komise při Ministerstvu kultury ČR, členka Česko-liechtensteinské komise historiků při ministerstvu zahraničních věcí ČR.
 • Výroční ceny: Victoria and Albert Museum, Silvia Lennie England Annual Lecture, Londýn; Royal Fine Art Commision, Londýn
  Ceny: za nejlepší vědecký katalog roku 1988 – Minda de Ginsburg Award,Paříž;_Herderova cena za rok 1998 – Vídeň a Hamburg; Chevalier de l´ordre des arts et des lettres, Francie 2002, Cena Uměleckohistorické společnosti za rok 2013.
 • Výstavy:
  Rudolfínská kresba, Národní galerie v Praze, Jiřský klášter 1978-1979;
  Prag um 1600: Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Essen, Wien 1988 -1989;
  Stylish Image. The Printmakers to the court of Rudolf II,(with Mungo Campbel and R. J. W. Evans), Edinburgh, National Gallery, 1991;
  Capolavori della pittura veneta dal Castello di Praga, Belluno, Palazzo Crepadona, 1991;
  Hans von Aachen,Bakchus a Silén, Bacchus and Silenus, Národní galerie v Praze, Klášter sv. Jiří, 1996 – 1997;
  Meisterwerke der Prager Burggalerie, Vídeň, Kunsthistorisches Museum, 1996;
  Rudolf II, a Praha, Císařský dvůr a residenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, Praha, Pražský hrad, 1997; rovněž anglická verze
  Obrazárna Pražského hradu. Průvodce expozicí, Praha 1998;
  Imperial Paintings from Prague (&Derk H. van Wegen), Maastricht, Bonnefanten Museum 2001;
  Praga Magica 1600, ed E. Starcky, Dijon, Musée national Magnin, 2002
  Příběh originálu a kopie. Domenico Fetti (1588 – 1623), Christian Schröder (1655 – 1702), Praha, Obrazárna Pražského hradu, 2005
  Znovuzrození obrazu. F. J. Ermels (1641 – 1693. Hrad, Obrazárna Pražského hradu 2005
  Valdštejn. Albrecht z Valdštejna:Inter arma silent musae?, Praha, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnská jízdárna, 2007- 2008
  Einzug der Künste in Böhmen, Malerei und Skulptur am Hof Kaiser Rudolfs II. in Prag, ed. Johann Kräftner, Vídeň, Liechtenstein Museun, 2009 – 2010
  Hans von Aachen, malíř na evropských dvorech (ed. Thomas Fusenig), Praha Hrad, Císařská konírna a Obrazárna Pražského hradu, 2010, anglická a německá verze.
  Rožmberkové. Rod českých velmožů a jejich cesta dějinami, ed. Jaroslav Pánek, Praha, Valdštejnská jízdárna, 2011
  Rudolfínští mistři. Díla dvorních umělců Rudolfa II.z českývh soukromých sbírek/ The Masters of Rudolf´s II Era. Works of Art by Court Artists of Rudolf II in Private Czech Collection,Muzeum hl. města Prahy 2014 – 2015
  Knihy:
  Rudolfínská Praha, Praha, Odeon, 1988, také německy a francouzsky.
  Umění na dvoře Rudolfa II. ‚(s Beket Bukovinskou a Ivanem Muchkou), Praha, Aventinum, 1991, také německá a francouzská verze
  Praha Rudolfínská, Praha, Karolinum, 2014
  Podrobný soupis článků publikovaných v našich a zahraničních časopisech viz Hans von Aachen in Context, Proceedings of the International Conference, Prague 22 – 25 September 2010, Prague, Artefactum, 2012, s. 252 -265, do r. 2012.