Date:January 03, 2016

14. října 2015 – Exkurze Vídeň

14. října 2015
 
Exkurze do vídeňských lichtenštejnských paláců v Rossau a v Bankgasse
Přednáška Dr. Johanna Kräftnera i roli lichtenštejnských sbírek
 
Česko-lichtenštejnská komise historiků
ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a Liechtenstein. The Princely Collections
Uskutečněno v rámci semináře „Fenomén Lichtenštejn“ na Historickém ústavu FF MU Brno
Organizace: Prof. Tomáš Knoz, Dr. Johann Kräftner, Mag. Sophie Wistawel
Studenti v lichtenštejnských palácích
V rámci předmětu Fenomén Lichtenštejn jsme absolvovali jednodenní exkurzi do Vídně, kde jsme navštívili dva Lichtenštejnské paláce – na Fürstengasse a na Bankgasse. První z nich je zámecká budova, která v současnosti slouží jako sídlo Lichtenštejnského muzea (od roku 2004). Zasvěcený výklad k historii budovy, lichtenštejnského rodu a vystavených uměleckých děl nám poskytl Dr. Johann Kräftner, ředitel uměleckých sbírek lichtenštejnského knížete. Knížecí sbírky obsahují umělecké předměty, z nichž nejstarší spadají do období renesance a nejmladší byly vytvořeny v době biedermeieru. Nalezneme zde zástupce malířské tvorby Petera Paula Rubense, Rembrandta, Rafaela nebo Lucase Cranacha staršího, porcelán, tapisérie, nábytek i zbraně. Vše se nachází v krásném prostředí zámeckých pokojů, které jsou zrekonstruovány tak, aby napodobovaly původní vzhled. Zajímavým exemplářem byl knížecí kočár umístěný ve vestibulu.
Naší další zastávkou byl palác na Bankgasse, kde se nám dostalo pohoštění a občerstvení. Po příjemné přestávce jsme se pak za doprovodu Dr. Kräftnera pokračovali v prohlídce uměleckých předmětů lichtenštejnských sbírek. Kromě obrazů zde byla vystavena také řada bust římských císařů, soch a porcelánových předmětů.
Lichtenštejnské sbírky jsou nesmírně obsáhlé a na jejich důkladné prostudování by člověk potřeboval mnoho dní. My jsme za jeden den prošli výstavy v obou palácích a udělali si představu o rozsahu a bohatství sbírek Lichtenštejnů.
Kristýna Koryčanská – Markéta Peřestá
Historický ústav FF MU Brno